මෙම, පිළිවෙළට, පරිදි, ප්රශ්නය වඩාත් බරපතල

නමුත් ඔබ අන් අය හමුවීමට, ඔබ මානව බවට පත්

පෙර සොයා ගැනීමට උත්සාහ කළ හැකි සහකරු ආදරය කළ හා ආදරය කරන, එය වේ වැදගත් කිරීමට නොහැකි බව අමතක කරන්න මෙවලම් සඳහා ජය තනිකම බොරුවක් අත ඔබම. ඔබ ආරම්භ කරන විට ඇතුළත බලා සහ දුටු, ඔබ කළ හැකි දේ කිරීමට ඔබ හොඳ හැඟීමක් පවතී, වඩා හොඳ අවස්ථාවක් බව ඔබ හමුවීමට කෙනෙකු දක්වා වර්ධනය සමග. මගේ ප්රියතම කර්තෘ නිතිපතා මෙසේ ලියයි ප්රයෝජනවත් ලිපි ගැන සබඳතා, තනි ජීවිතය, සහ ආලය. තව දුරටත් කියවන්න ලිපි සිට,»මගේ ප්රියතම සංස්කාරකවරුන්»කොටස

About